zP E t, CP̪ĺzë, Cĥs, dg Pɮ ZU RjVz. zszUɮ tUƽv Uvê.

..1.: Pɮ Pq PUtvz vU ĸĽgĪ zsvU g Ez Cz CP. Dzg v PAiia CU Ugw U -T (vicharamantapa@yahoo.com) MAz ģ.


dգ ZU:

1-100      101-200      201-300        301---


1.
AAiģ Kjz
ZAg rz PAzA r ɣɪv
Az üĪɣ d
 
2.
ģ Pz Uzsg
JAi ɸg, ŵzvۣ JAz
Ĥg zAiĢ d
 
3.
CA ŵzv Az ggaAiiV
z g, dգAzɤ
Az d
 
4.
tڣAi ļƼU tڣAi AiƼU
uڹgz lzƼUɬgĪv
vuڼU Eg d
 
5.
Ʈ iAz v Jī Azg
Ưɧz vīƼVzzgƼU
PĮgĪg d
 
6.
Jī PAiP Zz ƢP
Į v QUƼVz zúP
PĮzAi d
 
7.
dգAĪ UAzz ?
gƼUAz rUv zAi
v Dz d
 
8.
Ugī gz, jAiģãA
gɪ AqzƼgU
C ɼV jt d
 
9.
HjAU zjAiģ Dg vjzgã?
gAiz d vgĪ UgĪ v
gzgã? d
 
10.
gvv v߼U Jggwz
gzòAiAv EgwAiVAiģ
gUgĪA d
 
11.
gZҬĮz jz Uz
gsQAiļ UgĪg N
g zʪA d
 
12.
AzsU Dzg AzAq UĪg
Azs PAiĮjAig UgīVAv
AzsUAm d
 
13.
fê, zgģx, PAi ŹAiģ vj
iAiģ jv AU
vAiAvz d
 
14.
vAzU UgīU MAz CAvgAl
vAz vgĪ zgĪ. UggAi
Azs Pɪ d
 
15.
UgīAU zʪP, jz CAvgAl
Ugvê zʪzqAiģ zʪv
UgĪ vgĪ? d
 
16.
UgĥzPgVzg, g v tAiP
juĪP zP Pʯ
gģAiP d
 
17.
MAzgƼUɮ AĪz Ug
ZAzA vjPqg Ƶ
PAzAzjU d
 
18.
AUP Pq J, AUzq J
AUzƼ dU CqVz AU
AVzgAm? d
 
19.
zɱP dӣ, P ĪAv
Pñ sPgƼUɮ g P
uñ zʪ d
 
20.
GAAi Ezݪ PAAi zAiĪ?
AsīgP vAz zʪ
AĪ q d
 
21.
CAdz PArg Ad CvzP
CAf CPv PArg, Cv
AfAvP d
 
22.
JAd CZ
AeAiAzɣq PAdg ɣAv qzɤ
gAd ɣAi d
 
23.
svñUgUĪ ew iU
ewAiİ n U guɣ
zv iU d
 
24.
PĮUl֪g aAv AiƼVgAv
PĮUl gɺP IĶUU
PĮUvAm? d
 
25.
ewã ģAi ew v ã?
evAU evɣP? Cgīr
zv ev d
 
26.
Aiivg ƪã ? vzg P
ewAiİ ewAiģq ư
zv ev d
 
27.
CPg vPP P̪ UtvP
P̪zU wgĥU PP
gPg P d
 
28.
Jg g r, AigAiĪg?
z sfzg v
E߮jAiģ d
 
29.
EAzAiģj MAz PqjAi
ZAzRg Ģ Jvۣj
PAzz PqĪ d
 
30.
g AiĸĪg, Pg jĪz
igAg ɣzg v
zgP zg d
 
31.
PAi PĮz e, fêgvĪ AU
s űA e iqĪg
zêgAzA d
 
32.
Nz zUP, UAi ivP
z gt UP? AUz
AijzU d
 
33.
Mz rAiP? ŵjP?
Cv Uq vUP? AUz
ɥjzU d
 
34.
UAU UzjAi, vAUszAi v
AUz ļV sã? ߯
AUzgī d
 
35.
nz PAU, m wAi Q
Pnz AU Crir guA
s֣ PAq ? d
 
36.
UgīAz AzsU, UgīAz zʪU
UgīAzz tz, dUPɮ
UgīAz Q d
 
37.
e irzq, PAqrzq
ɣɺ zq P
U PtAi d
 
38.
Ezq , UnUAqƼV
׬Įz sfzq
l AiĮ d
 
39.
Em֫sw v lUngwP
Em֫swAijAiĢg ýz
mAiAvP d
 
40.
AUz ģV, AUz ɣV
AUz l, rPlz
AU CP d
 
41.
zûAiģq, zû dAUİAU
zú UtzAiĽzq Dv zû
PtAi d
 
42.
A UA, U gzs
AAiĪz dT ĺv
AUqq d
 
43.
Cvz sz
vzɯ wzv sĵt ģ dRz
ƥv۰ d
 
44.
sVĪ U sV Vv
gUA vg Ai
UgĪ JA d
 
45.
AUgvV AUg KĪ
wAU v PƼ iA
AVzAvP d
 
46.
CAdz  PArg, Ad CvzP
CAf, CPv PArg Cv
AfAvP d
 
47.
jAi Azg ø, wgz d  ø
gtz Uø AUP
gtĪ ø d
 
48.
Qq RAU
P Vv
v QAPgvAi PPAq ģd PP gt d
 
49.
ĮAidz gzƼU UAzsAv
Įv Dz gtgzAiz
ɮ d
 
50.
QaѣƼ Wv, MZv Pg
CZѽz d AzAv, sz
ZѪ gt d
 
51.
UAUAii vq ø, AU ø
dAU sPۣ q ø, gtg
AU ø d
 
52.
DPx j, zP۪ wz
Pgz dz LPAU
KPv q d
 
53.
-ãUz, v AU Gz
sU CwUz Azv
vP q d
 
54.
ãAU UwĮ, ãUav
K EzU sAiī LPAU
vAĢ d
 
55.
DV V, V PɼV
vV v vqɬĮ AUP
zUĮ E d

56.
Cz e ĮĸAl PüAi
P Mqz jAz vĢvP
PvAv d
 
57.
GAqAq wgUĪ sAqg P q
PAq AU fzU AiĪ
zAq PtAi d
 
58.
DvĪz AU
wAiİ fU DvAP sAiī
zzsz vPU d
 
59.
AU CAz CAU AVgP
vAVP jt z d
AVzAz  d
 
60.
CAU AU AUƽAvP
AUz ɣ WU AU
AVgz C d
 
61.
Mz e U iqĪz
E rz Pqq
j PqU d
 
62.
C֫zszZAi ɵ irzgã?
ɯUƼz sfĪ e v
PtAi d
 
63.
EְAU ģ l֣Ai z
P֨sU ļVz Pz
mU ú d
 
64.
J UAiigwAi nֹz sã?
׬Įz e g
PlUjzAv d
 
65.
MzAl Q̣ ĸĤ Vtڮ VAr
z iqĪ eAiz Ug
g lAv d
 
66.
w vۥ w۹z sã?
v ɯUƼz sfĪ e v
wUqAz d
 
67.
Jt¸wz tgwz g
PtP̪ MAzt¸Ī dPAz
PtPAiAmAz d
 
68.
Jt¸wz g
Ut¸wz f ģV ɣzgz g
ģPAvP d
 
69.
PƮĪ PAiƼ e, ĮĪ AiƼ Av
gz ģzƼU f
ƯAi PtAi d
 
70.
AUfĪv dAUP rzq
AUz Pê WV D AU
AUgwz d
 
71.
AUP vjv AUĪv Pü
AUAĪz  ? Ezjz PAi
dAUP q d
 
72.
AUz CAUP PAĪg
UAUzƼU P vƼz Z
AUU q d
 
73.
âzqã? ZɮĪzzqã ?
PĮgɣɹ sã? AUz
MĪ Ez d
 
74.
NzĪzUP ? UzAi ivP?
z gt UP AUz
AijAiz d
 
75.
PAqg PAq v PAq AU Pn
PAqqjAizzsAU AUz
PAqzAwz d
 
76.
Pl֮ q l֮ Pzݣ
Pl֮ q q q
Pt ģ lg P d
 
77.
D zê F zê ĺzêɣq
D zêg zê sĪz tU
Uz zê d
 
78.
av Ƽ av UUzƼ
v ŵU zstUAz
awzgg d
 
79.
EAVƼ v vAVƼUɼ g
sAU PVAi PAozƼ UAiģ
vAzgg d
 
80.
PAiƼ , ļ UAiƼ eã
JƼUu g, ï
ļߧz? d
 
81.
J zʪ r Į AigAizɯ
z sf rzv
EPjAi d
 
82.
D zʪ v sâ PjAiz
AiiPUqɪir ĸĪ
iUg q d
 
83.
v߰ AU Ĥ PjAiz
t Pnz wUUgUĪ
CAi q d
 
84.
GtAz dAUP GtrƮz
Gt AUPtr PʪV
tUU q d
 
85.
P PAīj PVz zʪ
P PAiĤz Ugī
Ưzʪ d
 
86.
UrAi âU P
qgAU v P PqɪƯ gU v P g
PqĪv g d
 
87.
t gĪģ Ptz MVg
itz Ai rzzP R v
uvA d
 
88.
P UAr ï İUAi CgQ
z uAi rU Un
PtAi d
 
89.
GvwU ƪUq wU Uq
v UʪzP  gzUt, EgU
wAiģjAiAz d
 
90.
ƪ䤫A ĪwAi Pü
ƪ wU VU
zP d
 
91.
nָĪdA, Pz rq
n֥ v gjAi vAz
nָzP d
 
92.
v s Jw, Jv JAi Pz
v AqjUz jAi v
vu zʪ d
 
93.
gAvg
jzz Czv
gs UjAz PƮĪU jAiAzz d
 
94.
Ī jAi v, îAzɣq
ư v U v aUn j KP
z z d
 
95.
g PƮĪAz, JgAiģ JɪAz
g gU PqĪAz ggU
jAiiz Pu d
 
96.
j ƪAg, gAzzg
CgU D jAiĺ Az
gɪjg d
 
97.
jzAi ƪAU, PjzAi zPAU
gɺv djU EgU
jAiĺg d
 
98.
zsgAi vg ir, Cd gy ir
jAi gir wg DzAv
jAiig ý d
 
99.
EAzAiģj MAz PqjAi
ZAzRg ĢAivۣj
PAzz PqĪ d
 
100.
GAAi Ezݪg, PAAi zAiĪg
AsīzAv vAz zʪ
AĪ q d1-100      101-200      201-300        301---