zP E t, CP̪ĺzë, Cĥs, dg Pɮ ZU RjVz. zszUɮ tUƽv Uvê.

..1.: Pɮ Pq PUtvz vU ĸĽgĪ zsvU g Ez Cz CP. Dzg v PAiia CU Ugw U -T (vicharamantapa@yahoo.com) MAz ģ.

E 1 jAz 505 ggV tڣg ZU 'A ' gv q. J. gdgg AgĪ 'tڣg ZU' ŸPz
Dzsg v CPz PqVz. PluU AvõAz MUɬv q. J. gdgjU ZgAl vP zszUߦvz.

tڣg ZU:


1-100      101-200      201-300      301-400      401-505      506-600        601---

1.
GzPzƼU al
PAi QaѣAv Ev;
AiƼUt
gz gaAiAv Ev;
AiƼUt
jļzAv Ev;
PqAUzêg
PAi úzAv Ev.
 
2.
PAi PAPAz ģ
wg AgAz ģ
jjAaUAz ģ
GAi PtAz ģ
ģ, ģ, ģ,
CAzAU JAi ã, Ai
ĺz PqAUzê.
 
3.
CAii, ã gPgz
eգA Vz Pu.
CAii, ã AlP Az
ZvA Vz Pu.
CAii, ã PgVzݰ
ȵsA Vz Pu.
CAii, ãɣ s PAzɣAz
dAUįAbV Az
sPۣA Vz Pu PqAUzê.
 
4.
Pj W, CAPı Qjzɣߧz ? gzAi!
Vj W, d Qjzɣߧz ? gzAi!
vAzs W, ɣɪ ģ Qjzɣߧz ? gzAi!
g W, ɣɪ ģ Qjzɣߧz ? gzAi!
PqAUzê.
 
5.
AgUgz vg PƩ
Rz ï Cɪwz q!
AgUg Ggzzݪ ü ?
AgUg Pgzݪ ü ?
AgUg gzzݪz P K üĪɣAi ?
CAi; CAi, J Ai PüAi!
PqAUzê, êɣêɣAi!
 
6.
ZAzģAv P ĤvۣU
AgA g UAiiV AVvAi,
EAzɣ zúP Utv.
EAAU Pz ?! PqAUzê.
 
7.
Az ɣzg, vAz ɣɪz;
vۯɼzg, vvۯɼɪz;
v g Jߣ Prv;
v g J Prv;
PqAU PrɣAzg
vɣ AzUrv iAi.
 
8.
dvP vAiiV vۼ iAi,
úP UV nz iAi,
PlP AiiV Prz iAi,
Ez jAiĮ Prv iAi.
F iAiAi Pɪq J߼
ê j PqAUzê.
 
9.
EAAUAv AUAvAz
Azq gAi ìvۣ Ag!
Az AiäAiİ AzɣA Aiī!
Az QAiiUPA AiQ۬Į!
JAzAz z PAzz ɣAiİAiz
PAzĢ iAi PqAUzê!
 
10.
DvۣzɣAzg itz,
øv AzݣAzg itz,
KɣêɣAzg itz-
PAiz Pz ssU.
PqAU gtg Az
" CAdgAdg" JAzg zPĪɣ.
 
11.
AgA l֮
AZAAiīAiĪA
Az AzUm֣Ai,
D g üwzݣAi;
"NA IJAi" JA Av dwzݣAi
PqAUzê.
 
12.
JAz, Agz zAzU AUĪzɣUAz ?
ģz juĪzɣVAz ?
PqAUzê EAz
gĸAvõzzɣUAz ?
 
13.
P Pnz  UAq, Pg Pnz Aq!
vîAiz UAq, ļUAiz Aq!
EAv AggAi zAn
PAvP PAi, PqAUAi!
 
14.
ø PAq ģ AiĹ AiĹ
D irzj PAqAi.
vgP PAi r, î r
Ut AzzAi.
PqAUzê PüAi
äê PP̮袮 PAqAi.
 
15.
ZAzzAiP CAĢ ZѪzAi.
ZAz PAz PAzĪzAi,
ZAzAU g Cq Az
CAĢ Ʃnv CAi ?
CAĢAi Ĥ Dñ PAq
ZAzģq Az CAi ?
DjUg E, Pl֪AU PɼɬĮ
dUz Al ã CAi PqAUzê.
 
16.
M w Gjzg zz
zsg w Gjzg gz.
Kj gAq, ð PAi êq
j v ģAiİ PĪq
vAi Ưɪ AeV PƮĪq
EjU zgĪ
vAz PqAUzê
nֹ fê szBTAi irz P.
rĪggAl ?
 
17.
J av۪ CwAi t qAi,
Zjzgã gĽAi.
Aa qA JߣAz gƺĪir
ëjgAi PqAUzê.
 
18.
AUAi PAPtP PrAi vgĪAv
J ģ zsƮz dgU av q
U jtP̪z ? PqAUzê.
 
19.
J ģA Pl
vīPgA CRz ir,
x stUAq, zɸU AX
C wz q!
PqAUzêgA PP AX
Cjv RAiz q!
 
20.
PAAi ît PlAv
AXĪzɣ ģ
Az Aizɣ ģ
Az AzAizɣ ģ
PqAUzê
Zgt PĮz sgVj zs.
 
21.
CAztjz tUAv
PAqg qz v Ĥߣ s
q, q; ģz AiP jz,
q, Ģ ɣAiİAiz.
JqAiģ, PqAUzê,
Zgt ɣɪAv Pgt¸,
gUr qĪ zs.
 
22.
vĥz U CU P̪
tUAvɣ Ī
AgAU qz qɣ ģ.
F v it¸
PqAUzêAi zs.
 
23.
MAz ƮP AiģAv lAv
J q, v qAz PAiīPg;
J q, v qAz ģëPg.
PguAAiUA tU lz ģ
ģ AiU PqAUzê.
 
24.
v ZjƮz
Eg Zj úĢ ģ.
K iqĪɤ ģ:
JAv iqĪɤ ģ-
PqAU gtg Zz Zz Az ģ ?
 
25.
vZAi rzg ZѪŢ ģ.
EjZAi rzg ZѢ ģ
PqAU gtg Zz Zz ģ
QaѣƽP̪ɣ.
 
26.
q ģɣ (qħ) irv qɪ;
r CPAzɤv.
qV Qî Pz, Pqz P,
PqUƥ q v l֮;
MqjUAz: MqAiģg PA;
PqUƥ qAi vۧ ZɤU PA.
ģ irz v ɣ qzP
E AiĹzgƼ PqAUzê ?
 
27.
Zz Ĺ-ĸļAv izɣ ?
ģz PlvAv izɣ ?
zAiz PAv izɣ ?
PAiīPgP vjĪzɣ!
JVz Ai, PqAUzê ?
 
28.
ĤzAiizg M djzg z ?
CPlPl, zAU igUqĪg ?
UU igUl ߪgƦĪg ?
PqAUzê ?
 
29.
Pzɣ AZAAizsvīAz!
wUl֣ ģz PgAz!
zswUm֣ PAiīPgAz!
gtĪP̣ PqAUzêAi
Jߪ PAiAi.
 
30.
PAiīPg PrzAi!
ģëPg PrzAi!
EAAiīPg ĽzAi!
D ļĻƼU Ľv۰zã-QgAi!
Cav۫jgAi, av۫jAi!
CĥĸR gAi gtg,
PqAUzê, Ez g qĪɣAi ?
 
31.
D M; qĪgʪg.
ï QZ W, gz.
Pqħ İ PAqAig
DgAiįUz PqAUzê ?
 
32.
ɼAi sƫAiįAz Aiz P n,
wAiİAiz; JZgAiz.
JߪUtA P Qv Ai AUvAz.
ĽzUz ɼɪɣ PqAUzê.
 
33.
AiĪA gɣ Az vAz
jzAiAi;
Īã z gAzɼĪz
Aigv ir, sQg ztAi ìĹ
ħĢAiAzPgz r Ai
PqAUzê.
 
34.
CAi, JUg vAiģg ĪAv
CAi, g wzã,
CAi, êɣ ģP ߪ ir
Pgt irgAi!
êɣ ģP ɯɪAiiV Pgt irgAi!
ëv øAiAi, CA, CA,
PqAUzê!
 
35.
Pɸg z īAv
C zɸzɸU Ai qwzãAi
CAii, Dgʪj--
"CPlPm! " Azɣ
PqAUzê PA rzv۪P.
 
36.
q APz zg
P rzz, g UwAiAm ?
! z, zɣAi!
ģzvۯɣ vUAiAi
Ī, ĥw ã.
vqUtAiAzɣ rz rAiz ģ.
MqAi, AizAv iq
PqAUzê.
 
37.
U Qz UzAv Ai.
jzz įAiAv
zɸzɸU Ai qwgĪɣAi,
g gĪɣAi.
vAiiV vAzAiiV ã, P AzsħU ã
PqAUzê.
 
38.
zzƼUt AAv Ai qwzãAi!
êz vg Jߣjj qAi!
PqAUzê, ãzƼPAjAi.
 
39.
nֹz n, PAz Aiz
J CAi ?
äjz Egz J CAi.
CPlPm JߪɣߪɣAi PqAUzêAi.
 
40.
gAzszƼUɣ ĮVAi ir
v, "" JAzâAi.
sQ JA AdgzƼVQ PqAUzê.
 
41.
Cv۰v UzAv ɼ iqAi vAz,
w Ľz qzAv CAzsP iqAi vAz.
vAz PüzAv Qq iqAi vAz.
gtg zz C嫵AiP̼zAv Ej
PqAUzê.
 
42.
J -Pê zAi
J -Ȣ zAi
J ii zAi
U P v ? PqAUzê.
 
43.
Eg, Eg, EgAzɤgAi.
E , E , EAzɤAi
PqAUzêAi ģAi UAzɤAi.
 
44.
g PgAZ; CAUưzAiAi
CgAZ PģgzAiAi.
Egļ Uɣz tWv irz q
PʯPAiAiAi.
JߣvP M PqAUzê ?
 
45.
ãưzg Pgq PƣgĪzAi.
ãưzg gq AiģzAi.
ãưzg vzAi.
ãưzg P rzx Eg
PqAUzê.
 
46.
DAiA z sAzsVzݣAi.
Pv ɣAiįɣU vgɻAi.
PguPg, CsAiPg, gz Pgt¸Ai.
AgAzs it¹ JU Pȥ ir
åzzz sgVjAi
sPdģês PqAUzê.
 
47.
CjzɣAzg CgĻAUzs!
ɣzɣAzg ɣɻAUzs!
sĪɣAzg sP̸zs!
YiPUZgj jAiAvAi
Ug vgzP ?
Ug-g Azz
AiA ewAU AiĪzA w ĹAi ?
 
48.
eգvA dAi ï
AgA ĸQz!
g Uɪg Az Qzz vgz!
g g ĸPĪz itzAi!
DU Jߪ ɣɪwgPAz-
U Ug Cʹ v zAz Pgĺ Pl֣.
gw iq ýz AUeAi, vߣjAiĨPAz.
PgAi gAq vgAi g UĪ
CgɪgļU Z PqAUzê.
 
49.
qPAi iqĪq u z,
vrUAi iqĪq ƣ z,
xjq Ugĥz z
PqAUzêjq gtg AU z.
 
50.
PjAiAdĪz CAPıPAi!
VjAiAdĪz PİPAi!
vAzsAdĪz ewUAi!
PAdĪz UUAi!
AZĺvPAdĪz
PqAU PAi!
 
51.
jAU ʢ AUg,
HjAU DgAi AUg,
zP vgAi AUg
jU Ut AUg
UUP ZAzģ AUg
PqAU gtjU Ƹ swAi AUg.
 
52.
CPlPm qUĩtã ?!
'NA IJAi' JAz Av!
'NA IJAi' JAz vAv!
PqAUzêg itz ɣz Av!
 
53.
Jg ɸUAqg ĨsUߪAzɤgAi
g Pl It AAzs GAmAz ýgAi
QA øAz ýgAi
ZAz槮 vg GAmAz ýgAi
PqAUzê fz s zAi.
 
54.
vgz PɼU MAz gzg
Cz gAiģg: gAi gAiAg.
F sAzAiĪ it¸ PqAUzê.
 
55.
PA PU Pz Pl Plg
PƼɪzz Cz ĺU z ?
CģzAU PAi Plg
sQAiAvz ?
ĤߣAv, PqAUAi!
ģã ø PjzAv!!
 
56.
UtAi ɣP ir AUAig
fzg gAdAiĺzz, Czg UAd qzt!
t wAi ir dӣPgzg
Z Pɸgzz CzgaU qzt!!
Pz iAU PAi Plg
D Pl֪P zPۣ PqAUzê ?
 
57.
Pz PqU gĵ n ƣzgã
Cz v Ĥߣ gƺ qzP ? PqAUzê,
AAi, Az qAP Ai.
 
58.
MU Pn, gU AiĪV
sPgɤPAgƮAii AU!
Cg vxP g gAi!
MgUAzUzjU CAiizj
øqĪg dUñ PqAUzê.
 
59.
ģAiƼU ģAiqAiĤzݣ E ?
ƹۮ Į n, ģAiƼU gd vA
ģAiƼU ģAiqAiĤ!
vī Ĺ vA, ģz Ai vA
ģAiƼU ģAiqAiĤ!
PqAUzê.
 
60.
P AAi AUzzgã
P aAiiUz ?
UAUAiİzgã t zĪUz ?
Pvgī ߢAiİzgã
Mt Pgq Pƣj sUz ?
PPvz MAz ģPzgã ?
Czg AZvP Īz ?
wxzAz Uzszgã PgtPUz ?
RAqU ƼUAz Ezݰzgã ?
Cz ĺUz ?
Ez Pgt-PqAU gtg ߢAiİ
Cdӣzgã zPۣU ?
 
61.
Nqv z CQAi Ai ?
PqU z ɼɪAZz R ?
PU AzzƼVzgã,
PVAiiUz ?
PƼ vrAiįAz g PĽwzgã
PAAiiUz PqAUzê ?
 
62.
J P P gƼVzgã,
ɣz zĪUz ?
JP f KɣAii
ģz zqszP ?
zs Pz Avg JUv
Pu PqAUzê.
 
63.
PƸļ Ƽ zszUvUAqg
PƹAV, dUAV;
PƸƪ AvqĪ,
dUƪ gɪ;
zsz qz PqAUzê.
 
64.
JgzɯAiAv MUAz gUAzzg
ZѪ ?
v vAv!
r Jgqzg ZѪ ?
v vAv!
q Jgqzg ZѪ ?
v vAv!
Gqī UAiAv Jgqzg ZѪ ?
PqAUzê v vAv!
 
65.
sPg PAqg ügAi;
tg PAqg vۯAiĦgAi
gĪg PAqg jĪAgAi;
Cgg PAqg CggAv
ƼU nzg vggAi.
PqAUAi f CzʪAUUgV
sPgɤPA CeդU ãAɣAi!
 
66.
UAq AUzêg sP,
Aqw ijĸtAi sP;
UAq PAz zzPz,
Aqw PAz gɪiA.
sAq-sd zޫzg sQ
Aqz qPAi gU vƼzAv
PqAUzê.
 
67.
rU, PgwAi v U zĪU
Pģ q UĪU,
EgƧ PgwAi rU PAq
Pģ ƮA Zzg q!
v w Pgw, v PAiĮ !
v v ߪjAiz
CgA PĤAiģãA PqAUzê!
 
68.
CxgSɬzݰ sã
DAiĵgSɬĮzP ?
AzAi PAiİ ZAzAizsz sã ?
CAzsP PAiİ ztz sã ?
Pl PAiİ itPz sã ?
PqAU gtgjAizg PAiİ
AUz sã xjAizP ?
 
69.
UAq ï úz Aqw,
AUz ï ׬Įz sP,
Ezgã, , zgã!
Pq AU zê, PüAi,
Hqz DAU Gtz PgĪ lAv!
 
70.
zgP zg Pzv!
UqU zg Züjv!
Cg Pý vgl gAi İz!
a zg, ģAi UAq ɣ gwz!
Cg PqAUzê zAq PAq!
 
71.
CAiv CAiv Īgz
PƼU Īz ?
qAiv qAiv Īgz, m Īz ?
iqv iqv Īgz
Pî Īz ?
djAiz sP Īz, AU Īz ?
PqAUzê, CgjAiz nAiå!
 
72.
zsgtAi ïAz jz CAUrAiĤQ
gz PĽz ĺzên.
Mzg Mq r;
Ezg rAiģ.
PtAi î; Czs PtAi Uɮ.
et q PqAUzê.
 
73.
Ag, Zg; jz Pgɪg;
AjAij Pz ģdg!
A Pgzq, "N" Jߣ ?
Az, Zz jz Pgɪg

PA n PUAz PqAUzê.
 
74.
v۪ rzg GgU z
Wgv irzgã
CAvgAU-DvĢެĮzgAv AĪAi
PqAUzê ?
 
75.
g UtgĪz PUAiİ ?
gĵ UtgĪz Pz ?
zs UtgĪ CUtAiİ ?
ZAz UtgĪz vgU ?
UtA AU,
ãɣ߰ CUtgĪz, PqAUzê!
 
76
g, dӣg AU iqĪz!
zg, zdg AU qAi!
D zgã ? Az!
CAxg AU U qAi.
CAvgAUzޫzg AU
AV PPl PqAUAi.
 
77.
z JPAi PAi Įz ?
gq Alz ?
tz, vAi tڪAz JAzg
AlvP Gtڧz ?
AUgAi dӣgzg
PqAU zêgAvư!
 
78.
Jz g v sz vgAv
jAiizgã sQ۬ĮzP ?
szgã, ü, ŪPAi P ?
PĮz gƺ Jzgã ?
ZѮ g wz sã ?
CUtU Z PqAUzê.
 
79.
VAiâ sã
P z üjAiz!
dUɮ PA Pt
v PA PƬįAi PtjAiz!
Eg Ut Ag
v Ut vjAig PqAUzê.
 
80.
Pz qAP êP wzݫj ?
v AvʹPƽ;
ģ AvʹPƽ.
gɪģAi zBRP CĪg Z
PqAUzê. 
 
81.
Kv vɪVzgã ? UgĨsPۣUz ?
EP̼ P Vzgã ? svZjAiiUz ?
VAiâzgã ? AUâAiiUz ?
PqAU gtg Az g, Az
CAUAVUv g ?
 
82.
Mz e, úz il;
D eAi, D il
avz gƺ Ptgt!
avz  P Ptgt!
Czg R, İzg Į;
PqAUzê, dz sQ۬Avl!
 
83.
P vAz gPAi Pj
vgtP vAz vg ìv!
PAzgAzjAiz Azq gAi
ìv!
CzAz nv, CzAz Av.
PAzgĽzg PqAUzê ?
 
84.
P z
v gĪ tP iqĪAv,
ƮgĪ P vĥ Prz
ðø P zPĪ ?!
PqĪq a, PqĺĹAiģ Ĺz
Mq gɪg Z PqAUzê.
 
85.
CgvqUz. Pzs vƮUz;
PgPĨs PĺP qzP
ãvۮ ? vۮ ? Uv gļ!
sgUA wg wAizP
PqAUAiv ? ãv ? gļ!
 
86.
wAzg r z!
Ug qzg r z!
jUg qzg r gz qAi!
qvA Av U
Mq rgAi PqAUzê.
 
87.
CgɨsPgzg g q, g q.
zjAUq q, zg rAiĮ q.
PqAU gtg CZѰAUPAU
vvVz PgøAi.
 
88.
zƵPƧ zñ Plg,
Dɪir C gAiİgq.
izg sPۣzg
Dv gAiĮ Ez PgøAi!
svV, vvVz PgøAi!
Pqĸƥ vAz Nr jlPAq
PrPArz PqAU gtg.
 
89.
g dӣg AU ø PAqAi!
zg zdg AUz sAUAi!
AUgqAl-MAz q, MAz r
AUw PqAU gt.
 
90.
l֪ Pnz P PtgĪg ?
AUzê f PĮgĪg,
CAii, PqAUzê
"sPPAi ĪPAi" AzV ?
 
91.
g nz P PUz q!
AU() nz P
PavZgUz q
PqAU gtg CjAigV.
 
92.
zêP vPAz
g vAm ? EPzƼU vۣAvP!
P ZgAi,
sPۤz o zêP,
sPۣAU gu,
sPۣ PAiĪ Pʯ, Ez v PqAUzê.
 
93.
Pn֢g sPۣ PAq,
zȶAiig ģn r guAzg
mü dz l ú q!
n ZgtPgVzg,
v MzAwz
gĵ nzAv.
Pv PqAU gtg AU!
v siAi zݰAiz q!
 
94.
Dgg AUãã iqzAi!
Qq PAqUUzãAi ?
ZAzz ߢAiİ, jļ vV
ê-Ƨ-vjAi UAzsAUU ?
PqAU gtg ߢAiİz
P Uz ?
 
95.
qAP vP .
Ai qAP zP .
PqAU gtg qAP AUP .
 
96.
DUArgAz CAdzP ?
PrgAz ZzP ?
DgzqU ĺzêAU guɤ.
K CjAiģAz ãUArgq
PqAUzêg Az zA-zt-zvtAiĤ.
 
97.
sQ PP z!
ĪjAiz il zz Pq!
Az AiavjAiĢzg
AgƮ PqAUzê.
 
98.
zgq gzg
UɮAl îAl-
PƼU s gAiĪAi!
PqAU gtjU
ir ir, zs z qzg
D sPۣ AUP eAiĺ.
 
99.
Vv v et.
iv v et.
et et, Dv et;
AU g Azv Dv et!
dAUP ɸĪv Dv et!
d AiĮ PAi
zv Dv et
PqAU gt!
 
100.
-z-PU-UU CAv P zP ?
q i,
øɤPAq zPĪ, i, sPۣV!
"fëvA sPۣA gA AZ Z
CdP A v sQۻãA APj" JAzzV
PqAUzêg sQ۫rz
Lz zg zQzg z ?!


1-100      101-200      201-300      301-400      401-505      506-600        601---